AC/1970/

IV. ERANSKINA

“LAGUNTZA OSAGARRIAK 1970” ESKATZEKO EREDUA

JUSTIFICACIÓN

Izen abizenak:
Emaila:
NAN/AIZ:
Kirol modalitatea:
Deskribapena:
Helburuak:
Ostatu-gastuak:
Garraio gastuak:
Gasto en dietas:
Beste gastu batzuk:
Guztira:
Oharrak:

ESKATUTAKO AGIRIAK

  • Memoria teknikoa eta kirolekoa. Bertan, programatutako jardueraren deskribapena, lekua, datak, ezaugarriak, helburuak eta abar jaso beharko dira.

  • Aurrekontua; bertan, programatutako jardueraren aurreikusitako gastuak edo kostuak jaso beharko dira, bai eta jarduera horren bestelako sarrera- edo finantzaketa-iturriak ere.


DOKUMENTAZIO OSAGARRIA AURKEZTEA


Oraindik ez dago zure eskaerari erantsitako dokumenturik.

Erantsi dokumentu gehiago